Aktuální služby ÚK PřF

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforem, jehož úroveň stanovuje Krizový štáb MU. Aktuální barva je ČERVENÁ. Jednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti či další pravidla nad rámec doporučení pro aktuální stupeň rizika. Sledujte stránky fakult a barevné označení budov MU.

Změna otevírací doby platí od 8.3.2021

Dočasně měníme otevírací dobu. Bude otevřeno pouze v PONDĚLÍ a STŘEDU od 9 do 15 hodin.

Pondělí a Středa:

9.00 - 15.00

PO a ST 9.00 až 15.00

Důležité informace

 • Prosíme, nevstupujte do dalších prostorů knihovny a dbejte pokynů knihovníka
 • Oborové studovny: uzavřené. Otevřeno jen přízemí u pultu
 • Možnost vyzvednout si objednané knihy máte v přízemí knihovny v době: pondělí a středa, 9.00–15.00
 • Vrátit knihy můžete do biblioboxu před knihovnou, přes selfcheck v přízemí knihovny nebo u knihovníka v přízemí
 • Knihovna je pro veřejnost uzavřena. Knihy prosím vracejte na vrátnici fakulty.

Objednání a vyzvednutí knih

 • Pro objednání se přihlaste do katalogu – katalog.muni.cz
  • Objednávat můžete absenční knihy z volného výběru a ze skladu Ústřední knihovny PřF.
 • Zadané požadavky na výpůjčku budou připraveny k vyzvednutí na výdejním místě – hlavní výpůjční pult v přízemí knihovny. Vyčkejte na upozorňující e-mail.
 • Vyzvedávejte v přízemí ÚK PřF v pondělí a středa, 9–15.
  • Nezapomeňte si vzít ISIC.
  • Prosíme, mějte zakrytá ústa a nos a při vstupu do knihovny si desinfikujte ruce.
 • Knihy si můžete vyzvednout do 7 dní od obdržení e-mailového upozornění.
 • Prosíme, nevstupujte do dalších prostorů knihovny a dbejte pokynů knihovníka.

Co je dobré vědět

Co není možné

 • přístup do vnitřních prostor knihovny včetně studoven
 • samostatné vyhledávání knih
 • tisk, skenování, kopírování, využití PC
 • registrace nových externích uživatelů

Otevírací doba

Pondělí a Středa:

9.00 - 15.00

Pište nebo volejte

(+420) 549 492 478

(+420) 549 496 668

pujcovnauk@sci.muni.cz

E-prezenčka: přístup z domova

E-prezenčka je služba pro prohlížení naskenované studijní literatury z knihoven MU na obrazovce počítače bez možnosti jejího stahování a ukládání.

Služba E-prezenčka je dostupná aktuálním studentům a zaměstnancům Masarykovy univerzity a v současnosti obsahuje kolem 10 000 titulů studijní literatury z knihoven MUNI.

 • Pro prohlížení knihy v e–prezenčce je třeba si ji nejprve e-vypůjčit.
 • U jedné knihy je možné uskutečnit současně pouze tolik elektronických výpůjček, kolik mají knihovny MUNI fyzických exemplářů ve fondu. Půjčuje se systémem „kdo dříve přijde“.
 • Uživatel může mít vypůjčenou pouze jednu e-prezenčku v čase a maximální lhůta e-výpůjčky je 4 hodiny. Po ukončení práce s e-prezenčkou výpůjčku prosím vráťte, aby mohla být okamžitě přístupná dalšímu zájemci.
 • E-prezenčka umožňuje pouze prohlížení stránek vybraných knih na obrazovce, žádné další funkce (rezervace, půjčování apod.) neumožňuje.

Kompletní pravidla a návod naleznete na it.muni.cz.

E-zdroje ke studiu

Elektronické informační zdroje MU

V době uzavření knihovny doporučujeme studentům využít elektronické informační zdroje MU. Jedná se o online databázi vědeckých publikací (časopisů, e-knih, konferenčních sborníků, encyklopedií apod.), ke které máte přístup zdarma.

Pro přístup k e-zdrojům je nutné si nastavit vzdálený přístup zde.


V případě, že budete potřebovat něco vyhledat/poradit obracejte se na email: sipkova@sci.muni.cz

Přístup k datům a aplikacím na univerzitním PC

Pokud se potřebujete dostat k datům na svém síťovém disku K:, využijte vzdálený přístup k terminálovému serveru.

 • tato služba je dostupná pouze z univerzitní sítě. Je tedy nutné se nejprve připojit k VPN Masarykovy univerzity.
 • můžete tak využít i různé aplikace (Matlab, Statistica, QGIS, ArcGIS...)

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás!