Stitek MU Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty

Otevírací doba

Po - Čt: 8.00 – 18.00 dnes je zavřeno

Pá: 8.00 – 15.00

Telefon

(+420) 549 492 478

E-mail

knihovna@tohlesmaz.sci.muni.cz

pujcovnauk@tohlesmaz.sci.muni.cz

Úvod Mapa stránek Aleph Knihovní katalog Kontakt
English

Aktuální informace o službách v ÚK PřF

Vzdělávání

Přehled seminářů pro doktorandy

Pro přihlášení si rozklikněte název semináře. Po jeho skončení tu najdete také materiály nebo nahraný záznam.

Pokročilé rešeršní strategie 13. 10. 2020

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Marie Šípková / Dagmar Chytková

Účastníky seznámíme s procesem vyhledávání informací, typologií rešeršních strategií a praxí rešeršních postupů. V rychlosti si také zopakujeme, jaké elektronické informační zdroje pro různé obory poskytuje MU a jaké jsou obecné zásady při vyhledávání v EIZ.

TERMÍN:

 • 13. 10. (10.00 – 11.30)

PREZENTACE:

EIZ vs. Google 15. 10. 2020

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Marie Šípková / Dagmar Chytková

V rámci semináře se posluchači seznámí s rozdíly ve vyhledávání v elektronických informačních zdrojích a vyhledávání na Google (či Google Scholar), také s výhodami a nevýhodami zmíněných zdrojů.

TERMÍN:

 • 15. 10. (10.00 – 11.30)

PREZENTACE:

Kreativní a kritické myšlení ve vědě 20. 10. 2020

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Dagmar Chytková

Seminář je zaměřený na rozvoj technik kreativního a kritického myšlení, které je důležité v mnoha oblastech života, tedy i ve vědě. Cílem semináře není najít univerzální techniku pro vědu, ale rozvinout myšlení, které dopomůže na denní bázi přemýšlet kriticky i kreativně. Seminář také hravou formou nabídne několik metod, jejichž smyslem je poznat, jak rozvinuté toto myšlení máme.

TERMÍN:

 • 20. 10. (10.00 – 11.30)

PREZENTACE:

ZÁZNAM:

Open access, repozitáře a creative commons 27. 10. 2020

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Jiří Marek

Seminář představí aktuální stav Open Access/Open Science iniciativ u nás i ve světě. Zaměří se na popis praktického dopadu těchto iniciativ na kariéru mladých vědeckých pracovníků. Cílem semináře je tak vzbudit zájem o tento stále ještě poměrně nový styl vědecké komunikace a předat účastníkům praktické rady do další vědecké kariéry.

TERMÍN:

 • 27. 10. (10.00 – 11.30)

PREZENTACE:

ZÁZNAM:

Normy a patenty 3. 11. 2020

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Martina Machátová

Normy a patenty představují speciální druhy dokumentů, které odrážejí současný stav zejména technického vývoje. Plné texty patentových dokumentů jsou zpravidla přístupné veřejnosti zdarma. Udělené patenty i patentové přihlášky mohou být cenným zdrojem aktuálních informací a inspirací pro další vývoj a výzkum. V tomto tematickém bloku získáte nejprve základní informace o normách, patentech a užitných vzorech. Poté si ukážeme vyhledávání v některých volně přístupných databázích norem a patentů.

TERMÍN:

 • 3. 11. (10.00 – 11.30)

PREZENTACE:

Vykazování publikační činnosti (RIV) 5. 11. 2020

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Marie Šípková

Seminář je zaměřený na vykazování publikační činnosti autorů PřF do IS MU. Posluchači se dozví o postupech souvisejících s evidencí vědecko-výzkumných výsledků, jaké náležitosti by jednotlivé typy publikací měly splňovat, které publikace odvádět do RIV, jaké chyby nejčastěji autoři při vykazování dělají aj.

TERMÍN:

 • 5. 11. (10.00 – 11.30)

PREZENTACE:

ZÁZNAM:

Citační databáze a citační analýza 10. 11. 2020

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Lenka Hrdličková

Seminář se zaměří na využití citačních databází Web of Science a Scopus. Podrobněji se budeme věnovat těmto třem tématům:

 • Hodnocení časopisů v citačních databázích (Impakt faktor, Article Influence Score, Scimago Journal Rank, zařazení do kvartilů)
 • Hodnocení autorů v citačních databázích, autorské profily, H-index
 • Jednoznačné identifikátory autora (ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID)

TERMÍN:

 • 10. 11. (10.00 – 11.30)

PREZENTACE:

ZÁZNAM:

Sociální sítě pro vědce 18. 11. 2020

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Ilona Trtíková

Cílem semináře je seznámit účastníky se sociálními sítěmi určenými pro vědce. Mezi nejznámější sítě patří Researchgate a Academia.edu, které se stávají cenným zdrojem informací, kde lze sledovat aktuální vědecké poznatky. V rámci semináře bude ukázáno, co vše sociální sítě nabízejí a jaké jsou možnosti publikování, prezentace vlastní práce.

TERMÍN:

 • 18. 11. (10.00 – 11.30)

PREZENTACE:

ZÁZNAM:

Jak na kvalitní konferenční příspěvek 24. 11. 2020

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Michal Černý

Cílem semináře je nabídnout studentům základní zkušenosti a tipy, jak nachystat konferenční vystoupení - od práce s abstraktem a názvem příspěvku tak, aby zaujal a prošel schvalováním, až po samotnou přednášku. Projdeme cíle vystupování na konferenci, strukturu vystoupení, rady jak udělat slidy, na co si dát pozor i čemu se vyhnout. Seminář nenabízí jedinou, zaručeně správnou cestu, ale bude spíše diskusním rozcestníkem a burzou dobrých i špatných zkušeností.

TERMÍN:

 • 24. 11. (10.00 – 11.30)

PREZENTACE:

ZÁZNAM:

Grafika konferenčního posteru 26. 11. 2020

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Dagmar Chytková

Seminář nabídne pohled na možnosti grafického vzhledu konferenčních posterů. Soustředit se bude na typografickou i grafickou stránku, rozebere příklady špatné praxe a nabídne tipy a zkušenosti, jak vytvořit snadno a rychle kvalitně zpracovaný poster pomocí různých nástrojů.

TERMÍN:

 • 26. 11. (10.00 – 11.30)

PREZENTACE:

ZÁZNAM:

Pedagogické minimum pro učící doktorandy 1. 12. 2020

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Pavlína Mazáčová

Doktorand má vedle svých studijních povinností obvykle na starost také výuku. Jak si připravit didakticky kvalitní hodinu? Které aspekty aktivního učení lze do výuky zařadit? Jak vybrat vhodné metody výuky i způsoby evaluace? Potřebuje výuka na univerzitě nějaká "pravidla hry"? Pokud vás tyto otázky zajímají a máte i další, na něž byste rádi získali odpovědi, přijďte na seminář, který povede dr. Pavlína Mazáčová z FF MUNI.

TERMÍN:

 • 1. 12. (10.00 – 11.30)

PREZENTACE:

PŘÍRUČKA:

Predátorské časopisy 3. 12. 2020

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Lukáš Plch

Na semináři se účastníci seznámí s kritérii pro hodnocení formální kvality odborných periodik. Vysvětlen bude důvod vzniku tzv. predátorských časopisů, jejich charakteristika a kritéria pro jejich určování. Rovněž bude účastníkům představena metodika hodnocení časopisů vytvořená Knihovnou univerzitního kampusu. Součástí semináře budou praktické ukázky.

TERMÍN:

 • 3. 12. (10.00 – 11.30)

ZÁZNAM:

PUBLIKACE: