Stitek MU Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty logo Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty

Otevírací doba

Po – Čt: 9.00 – 18.00

Pá: 9.00 – 15.00

Telefon

(+420) 549 492 478

E-mail

knihovna@sci.muni.cz

Úvod Mapa stránek Aleph Kontakt

Elektronické zdroje

Seznam zdrojů

Studenti a zaměstnanci MU mají přístup k elektronickým (online) zdrojům, které MU předplácí. Zdroje jsou dostupné z počítačů PřF nebo celé MU. Pro přístup z počítačů nacházejících se mimo síť MU (např. z domova) využijte vzdálený přístup.


Přehled všech elektronických zdrojů dostupných z MU, informace o přístupu a návody naleznete na Portále elektronických informačních zdrojů MU – http://ezdroje.muni.cz/

EBSCO Discovery service

EBSCO Discovery service je vyhledávací služba, která umožňuje snadný a efektivní přístup k informačním zdrojům Masarykovy univerzity z jediného vyhledávacího rozhraní. Součástí této služby je seznam dostupných časopisů a knih a prohledávání knihovního katalogu ALEPH.

Přímý vstup do discovery služby: http://discovery.muni.cz


Filtrovat podle oboru: nebo rozsahu přístupu:
 • Archiv diplomek MU
 • Biological Abstracts
 • DOAJ - Directory of open access journals
 • EBSCO
 • EBSCO eBooks
 • EKODISK
 • EndNote Web
 • ENVIROnetBASE
 • ESO - Elektronické studijní opory
 • ETH E-Collection
 • EuDML – The European Digital Mathematics Library
 • European Countryside
 • GEOBIBLINE
 • Google Scholar
 • Green File
 • Infozdroje
 • Ingenta Connect
 • J-STAGE
 • Journal Citation Report
  • URL: http://isiknowledge.com
  • Popis: Tato databáze je základním zdrojem pro stanovení "kvality" vědeckých časopisů (impact factors). Vychází z citačních údajů z více než 8.400 vědeckých a technických časopisů z celého světa. Journal Citation Reports je databáze obsahující statistické údaje a kvantitativní nástroje pro systematické a objektivní vyhodnocování, kategorizaci a vzájemné porovnávání vědeckých a odborných časopisů sledovaných společností Institute for Scientific Information (ISI), např. v databázích Web of Science a Current Contents. Jedním z nástrojů pro takové porovnávání je tzv. "impact factor", který udává míru frekvence citací průměrného článku daného časopisu za dané časové období a lze ho využít jako základ pro odhad prestiže akademických časopisů. JCR slouží především potřebám informačních specialistů, nakladatelů a editorů, využívají ho však i autoři - například k výběru časopisů pro publikování a identifikaci časopisů relevantních pro oblast jejich odborného zájmu. Manuál na těchto stránkách: http://scientific.thomson.com/tutorials/jcrweb/
  • Typ zdroje: Bibliografická databáze (abstraktové, citační, recenzované)
  • Typ přístupu: Předplatné
  • Rozsah přístupu: MU
 • JSTOR
 • JSTOR - Biological Sciences Collection
 • Kluwer/Springer eContent
 • MathSciNet
 • MEDLINE
 • NASA Astrophysics Data System
 • Oxford Journals - Science, Technology, Medicine
 • ProQuest - přírodní vědy
 • ProQuest Central
 • Sage Journals Online
 • Science Direct
 • Scirus
 • Scopus
 • SpringerLINK - časopisy
 • SpringerLINK - historické časopisy
 • ULRICH's International Periodicals Directory
 • Versita Open
 • Web of Science
 • Wiley Online Library - Journals
 • Zentralblatt MATH
 • Zoological Records