Stitek MU Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty logo Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty

Otevírací doba

Knihovna je pro uživatele uzavřena.

Více informací zde.

Pá: 8.00 – 15.00

Telefon

(+420) 549 492 478

E-mail

knihovna@sci.muni.cz

Úvod Mapa stránek Aleph Knihovní katalog Kontakt

Aktuální informace o službách v ÚK PřF

Elektronické zdroje

Podklad mapy EIZ z projektů
OP VaVpI pro MU
(2013–2019)
MEDINFO MEDINFO: informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory Journal (BMJ)
British Medicalkolekce renomovaných fulltextových lékařských časopisů
Lippincott Williams& Wilkins
Archive Collectionarchiv lékařských časopisů
Lippincott Williams& Wilkins
High Impact Collectionplné texty lékařských časopisů
Annual Reviews
Biomedical/
Lifesciencesplné texty biomedicínských a přírodovědných časopisů
Karger Online
Journalsplné texty lékařských časopisů
Karger eBooks112 elektronických knih pro medicínu ACS Journalsplné texty chemických časopisů The New England
Journal of Medicineplné texty chemických časopisů
Thieme E-book Librarykolekce elektronických učebnic a atlasů
z medicíny a biomedicíny
Nursing@OVIDinformační portál pro ošetřovatelství a
nelékařské zdravotnické obory
Ovid Medlinemedicínská bibliograficko-abstraktová databáze Časopisy
MEDINFOkolekce online časopisů z medicíny, biomedicíny, biologie,
matematiky, fyziky, věd o zemi a chemie
VIZVIZ: vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj Oxford Journals
Science & Medicine
Archivesplné texty časopisů z oblasti medicíny,
matematiky a přírodních věd
INFO4TECH VŠB-TUO: informační infrastruktura výzkumu pro techniku IEEE/IETdokumenty (včetně standardů) IEEE a IET
computer science + electronics
ACM
Digital Librarydigitální knihovna počítačové asociace ACM
MERELI Mereli: MENDELU RESEARCH LIBRARY EBSCO
Environment
Completebibliografická a plnotextová databáze o životním prostředí
SCI-INFO SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR EBSCO Academic
Search Completemultioborová časopisecká fultextová mega-databáze
EBSCO
ebookskolekce elektronických knih z různých oborů
ChemEIZ ChemEIZ: chemické elektronické informační zdroje pro VaV SciFinder bibliografická chemická databáze Reaxys faktografická a bibliografická chemická databáze RSC
Archives archivní čísla časopisů RSC (Royal Society of Chemistry)
ACS
Archives archivní čísla časopisů ACS (American Chemical Society)
NATURA NATURA: vědecké informační zdroje přírodních věd ENVIROnetBASEdatabáze a kolekce e-books zaměřená na životní prostředí IOPsciencekolekce elektronických časopisů, prestižní zdroj nejen pro oblast fyziky Nature Publishing
Groupkolekce vybraných špičkových časopisů z vydavatelství Nature Publishing Group
STMFull STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj ProQuest Centralnejrozsáhlejší světový akademický informační zdroj ProQuest Health
and Medical Completelékařské zdroje v rámci kolekce ProQuest STM