Stitek MU Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty logo Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty

Otevírací doba

Po – Čt: 9.00 – 18.00

Pá: 9.00 – 15.00

Telefon

(+420) 549 492 478

E-mail

knihovna@sci.muni.cz

Úvod Mapa stránek Aleph Knihovní katalog Kontakt

Knihovní fond

Signatury

Patro Číslo signatury Kategorie
II.NP 0 Všeobecnosti. Počítačová věda. Knihovnictví. Příruční literatura
1/3 Filozofie. Psychologie. Náboženství a společenské vědy
4 Jazyk. Lingvistika. Literatura
54 Chemie
572 Antropologie
58 Botanika. Cytologie. Parazitologie. Mikrobiologie
6 Aplikované vědy. Technika. Zemědělství
51 Matematika
52 Astronomie. Astrofyzika. Kosmický výzkum
53 Fyzika
III.NP 55 Geologie. GeografieNP = nadzemní podlaží

Signatury map

Velkoformátové mapy

Mapy geologické 1 : 25 000 MP-GL Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 MP-GC
Mapy geologické 1 : 50 000MP-GL Mapy chráněných území 1 : 100 000 MP-CH
Mapy hydrogeologické 1 : 50 000 MP-HG Mapy inženýrskogeologického rajonování 1 : 50 000 MP-IGR
Mapy geochemie povrchových vod 1 : 50 000 MP-PV Mapy geofaktorů – významných krajinných jevů MP-KJ
Mapy geofaktorů – střety zájmu 1 : 50 000 MP-SZ Ložiska nerostných surovin MP-LNS
Mapy půdní 1 : 50 000 MP-PD Mapy půdně interpretační 1 : 50 000 MP-PI

Signatura vzor:

mapa
zkratka
  měřítko   druh
mapy
  číslo
listu
MP - 25 - GL   2241

Složené mapy

559.5 Geologické mapy a atlasy jednotky v katalogu
559.51 Geologické mapy ČR a SR jednotky v katalogu
559.52 Geologické mapy zahraniční jednotky v katalogu