Stitek MU Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty logo Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty

Otevírací doba

Po – Čt: 9.00 – 18.00

Pá: 9.00 – 15.00

Telefon

(+420) 549 492 478

E-mail

knihovna@sci.muni.cz

Úvod Mapa stránek Aleph Kontakt

Knihovní fond

Mapa signatur

1/3 Filozofie. Psychologie. Náboženství a společenské vědy

1Filozofie
1(03) Filozofické a psychologické slovníky a encyklopedi
1(07)Učebnice filozofie
1(091)Dějiny filozofie
11Metafyzika. Základní problémy
14Filozofické systémy
159.9Psychologie
159.9.07Experimentální psychologie. Výzkum.
159.92Duševní vývoj, schopnosti, srovnávací psychologie.
159.922Charakteristika duševního života. Vědomí. Duševní vývoj člověka. Diferenciální, genetická a vývojová psychologie.
16Logika.
17Morální filozofie. Etika. Praktická filozofie. Individuální etika. Sociální etika. Rodinná morálka. Profesní etika.
2Náboženství. Teologie
2(03)Slovníky a encyklopedie
2(07)Učebnice
2(091)Dějiny náboženství
23/28Křesťanství. Křesťanské náboženství
29Různá mimokřesťanská náboženství
3Společenské vědy
30Teorie, metodologie a metody společenských věd všeobecně. Sociografie
311Statistika jako věda. Statistická teorie.
314Demografie. Populační (demografický) výzkum
316Sociologie
316(03)Sociologické slovníky a encyklopedie
316(07)Učebnice sociologie všech typů škol
316(091)Dějiny sociologie
316.2Sociologická hlediska a směry
32Politika
32(03)Politologické slovníky a encyklopedie
32(07)Učebnice
32(437.1/.3)Česko. Česká republika. České země.
327Mezinárodní politické vztahy. Světová politika. Mezinárodní politika. Zahraniční politika.
33Ekonomické vědy. Ekonomika.
34Právo. Právní věda. Zákonodárství.
341Mezinárodní právo
36Zajištění duševních a materiálních životních potřeb. Sociální práce. Sociální pomoc. Bydlení. Pojištění.
37Výchova. Vzdělávání. Vyučování. Volný čas
37(03)Pedagogické slovníky a encyklopedie
37(07)Učebnice
37(091)Dějiny pedagogiky
371Organizace výchovné a vzdělávací soustavy. Vyučovací metody a postupy.
373/378Všeobecné vzdělávací školství. Druhy škol.
378Vysoké školy. Univerzity
379.8Využití volného času