Stitek MU Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty logo Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty

Otevírací doba

Po – Čt: 9.00 – 18.00

Pá: 9.00 – 15.00

Telefon

(+420) 549 492 478

E-mail

knihovna@sci.muni.cz

Úvod Mapa stránek Aleph Kontakt

Knihovní fond

Mapa signatur

6 Aplikované vědy. Technika. Zemědělství

6Aplikované vědy. Technika. Zemědělství
62Technika
62(03)Příručková díla techniky. Slovníky a encyklopedie
62(07)Technické učebnice
621.3Elektrotechnika
63Zemědělství. Lesnictví. Zemědělská výroba. Využívání přírody
63(03)Příručková díla zemědělství. Encyklopedie a slovníky.
63(07)Zemědělské učebnice
630Lesnictví. Lesní hospodářství
631.4Půdoznalství. Pedologie. Výzkum půd
631.5Šlechtění, rozmnožování a ošetřování rostlin
632Škody na rostlinách. Choroby rostlin. Škůdci, organismy škodící rostlinám. Ochrana rostlin
635Zahradní rostliny. Zahradnictví
64Domácí hospodářství
65Řízení a organizace průmyslu, obchodu a spojů
- telekomunikace
- polygrafie
- účetnictví
- reklama
67/68Různá odvětví průmyslu a řemesel. Mechanická technologie
69Stavebnictví. Stavební výroba. Stavební materiály. Stavební práce