Stitek MU Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty

Otevírací doba

Po - Čt: 8.00 – 18.00 dnes je zavřeno

Pá: 8.00 – 15.00

Telefon

(+420) 549 492 478

E-mail

knihovna@tohlesmaz.sci.muni.cz

pujcovnauk@tohlesmaz.sci.muni.cz

Úvod Mapa stránek Aleph Knihovní katalog Kontakt
English

Aktuální informace o službách v ÚK PřF

Knihovní fond

Mapa signatur

53 Fyzika

53Fyzika
  • Filosofické, kulturní a společenské aspekty
  • Populární výklady fyziky
  • Didaktika fyziky
53(03)Fyzikální slovníky, encyklopedie, obecné učebnice pro VŠ, tabulky
53(04)Jazykové slovníky
53(07)ZŠUčebnice pro základní školy
53(07)SŠUčebnice pro střední školy
53(07)VŠUčebnice pro vysoké školy
53(091)Historie fyziky a astronomie (včetně biografií, sebraných spisů)
53.01Vybrané klíčové práce ve fyzice, „Klasický fond“
53.02Biofyzika, lékařská fyzika
53.03Fyzika-chemie
53.04Geofyzika, Fyzika atmosféry (meteorologie)
  • Matematické modely fyzikálních procesů
  
53.05Matematické metody fyziky
  • Teorie grup
  • Diferenciální geometrie a topologie ve fyzice
  • Numerické metody ve fyzice
  • Teorie Chaosu, nelineární dynamika
  
53.08Teorie měření a zpracování dat
  
530.1Moderní fyzikální teorie
530.11Teorie relativity, gravitace, černé díry
530.12Kvantová mechanika, kvantová elektrodynamika, kvantová teorie pole
530.13Fyzika vysokých energií, částicová fyzika
  
531Mechanika. Mechanika tekutin. Mechanika plynů. Mechanické kmity, akustika
531.1Obecná mechanika, statika, kinematika, dynamika, teoretická mechanika
531.2Mechanika pevných a tuhých těles
531.3Pružnost, pevnost, deformace, mechanika pružných pevných těles
531.4Aerodynamika. Hydrostatika, hydrodynamika (Laminární, turbulentní proudění)
531.5Povrchové napětí, osmóza, difúze, roztoky
531.6Mechanika plynů, kinetická teorie plynů
531.7Kmity a vlny, akustika, ultrazvuk
  
533.9Fyzika plazmatu
533.91Elementární procesy v plazmatu, statistický popis plazmatu
533.92Plazmochemie
533.93Termojaderné plazma
533.94Aplikace plazmatu
533.95Vakuová technika
  
535Optika
535.1Elektromagnetická teorie světla
535.2Geometrická optika, difrakce, interference, polarizace
535.3Aplikovaná optika, optické metody měření, Spektroskopie v IR, UV, Roentgen, Ramanova spektroskopie
  
536Termodynamika a statistická fyzika
536.1Termodynamika
536.2Statistická fyzika
536.3Nízké teploty
  
537Elektřina a magnetismus
537.1Teorie elektromagnetického pole, elektřina a magnetismus obecně
537.2Elektronika, obvody, kvantová elektronika
537.3Mikrovlnná technika, radiofyzika
537.4Elektrické výboje
537.5Elektronová optika, elektronová mikroskopie
  
538.9Fyzika kondenzovaných látek
538.91Teorie kondenzovaných látek, "Many body problems", kvazičástice
538.92Struktura, krystalografie, mechanické vlastnosti, tepelné vlastnosti
538.93Elektronová struktura, elektrické a magnetické vlastnosti
538.94Optické vlastnosti
538.95Polovodiče, nečistoty v polovodičích, nízkorozměrné struktury v polovodičích
538.96Supravodivost
538.97Fyzika tenkých vrstev, fyzika povrchů
538.98Fyzika materiálů, fyzikální vlastnosti materiálů
  
539.1Jaderná, atomová a molekulová fyzika
539.11Atomová a molekulová fyzika, atomová a molekulová spektroskopie
539.12Jaderná fyzika, Jaderné reakce, Jaderná energetika, radioaktivita
539.13Experimentální metody v částicové fyzice