Stitek MU Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty

Otevírací doba

Po - Čt: 8.00 – 18.00 dnes je zavřeno

Pá: 8.00 – 15.00

Telefon

(+420) 549 492 478

E-mail

knihovna@tohlesmaz.sci.muni.cz

pujcovnauk@tohlesmaz.sci.muni.cz

Úvod Mapa stránek Aleph Knihovní katalog Kontakt
English

Aktuální informace o službách v ÚK PřF

Vzdělávání

Přehled seminářů pro doktorandy – 2021

Open access/Open science 5. 10. 2021

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Mgr. Ing. Jiří Marek

Seminář představí aktuální stav Open Science iniciativ u nás i ve světě. Zaměří se na popis praktického dopadu těchto iniciativ na kariéru mladých vědeckých pracovníků a představí oblasti podpory, které jsou dostupné na MU. Cílem semináře je vzbudit zájem o tento nový styl vědecké komunikace a předat účastníkům praktické rady do další vědecké kariéry.

TERMÍN:

  • 5. 10. v 10.00

ZÁZNAM:

Kreativní a kritické myšlení nejen ve vědě 7. 10. 2021

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Mgr. Dagmar Chytková

Seminář je zaměřený na rozvoj technik kreativního a kritického myšlení, které je důležité v mnoha oblastech života, tedy i ve vědě. Cílem semináře není najít univerzální techniku pro vědu, ale rozvinout myšlení, které dopomůže na denní bázi přemýšlet kriticky i kreativně. Seminář také hravou formou nabídne několik metod, jejichž smyslem je poznat, jak rozvinuté toto myšlení máme.

TERMÍN:

  • 7. 10. v 10.00

ZÁZNAM:

Data management plan (held in English) 21. 10. 2021

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

RNDr. Michal Růžička, Ph.D.

Data are the foundation of the current research. The proper management of data starts to be the essential skill of researchers. More and more research funding agencies insist on preparing and submitting a Data Management Plan (DMP) as part of the project proposal for funding. Having FAIR Data – data that is (F)indable, (A)ccessible, (I)nteroperable, and (R)eusable – is a more and more common requirement as well as verifiability and repeatability of the scientific findings and experiments, which depends heavily on the used data.

To be successful with your research, you should be aware of the lifecycle of your data: What data you are (re)using (including licensing allowing you to do so), what data you generate and how, where you store them, back them up, store them for the long term, how you persistently and uniquely identify them, process them, analyse them, where you publish and share them, who will pay for all these data handlings; what the data really is about, for what the data is suitable and for what it is not, who can reuse the data, what particular data supports your results, how to use them to repeat your experiments etc.

In this seminar, we will discuss research data management in general. Then, more specifically, what DMP could be – yet another bureaucratic document in the pile of sheets of the project proposal papers –, and what DMP you really want to be for you – a handy overview of data you work with.

DMP should be a living document helping you keep an overview of your data. Proper DMP tools can help you not only prepare and maintain up-to-date documentation for the project proposal / final report but also help you measure how your data is to the FAIR attributes. In the seminar, we will demonstrate the preparation of DMP with the DMP tool DataStewardship Wizard.

TERMÍN:

  • 21. 10. v 10.00

PREZENTACE:

ZÁZNAM:

Duševní vlastnictví a jeho ochrana 26. 10. 2021

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D.

Co je to patent? A může nám k něčemu být, i když sami nechceme patentovat? Ano: databáze patentů jsou dostupné komukoliv bez omezení a bez poplatků. Patentová literatura pokrývá veškeré moderní technické poznání, je to zdroj inspirace, a především již známých řešení, abychom je nemuseli vynalézat znovu. Na semináři si o patentech a jejich využití pro náš výzkum povíme podrobněji a také se do několika patentových databází podíváme.

TERMÍN:

  • 26. 10. v 10.00

PREZENTACE:

ZÁZNAM:

Elektronické informační zdroje na MU 4. 11. 2021

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Mgr. Jana Plotková

V semináři se stručně seznámíte s multioborovými i oborovými databázemi dostupnými na MU, s vyhledávacím rozhraním Muni Discovery a pokročilým vyhledáváním na Portálu elektronických informačních zdrojů (ezdroje.muni.cz). Ukážeme si, jak získat plný text článku či bibliografické informace o publikaci a trvalý odkaz. Představíme si i některé užitečné volně dostupné zdroje na internetu.

TERMÍN:

  • 4. 11. v 10.00

PREZENTACE:

Vykazování publikační činnosti na PřF (RIV) 9. 11. 2021

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Mgr. Marie Šípková

V semináři se dozvíte: jakým způsobem jsou evidovány výsledky výzkumu a vývoje do IS MU na PřF, které výsledky jako autoři smíte vkládat do ISu sami, a které se vkládají centralizovaně, jaké náležitosti by jednotlivé typy publikací měly splňovat a které publikace odvádět do RIVu.

TERMÍN:

  • 9. 11. v 10.00

PREZENTACE:

ZÁZNAM:

Hodnocení vědy a bibliometrie (v ČR a na MU) – databáze a analýza 15. 11. 2021

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Mgr. Michal Petr

Hodnocení vědy je celosvětově diskutovaným tématem, zejména s ohledem na společenskou odpovědnost vůči veřejným financím ve výzkumu, ale také v souvislosti s tlakem na publikační činnost. Mělo by být především strategickým nástrojem, v českém prostředí je nadto nedílně propojeno s financováním vědy. Cílem přednášky je přinést posluchačům představu o tom, s jakými formami hodnocení se ve své práci mohou potkat a co je pro ně jako jednotlivce v této oblasti důležité. Přestože se zaměříme především na národní kontext, zmíníme i příklady ze zahraničí a obecné principy dobré praxe. Nejdůležitějším produktem výzkumníka zůstává vědecká publikace, proto se dále zaměříme na význam bibliometrie jako podpůrného nástroje hodnocení.

TERMÍN:

  • 15. 11. v 10.00

PREZENTACE:

ZÁZNAM:

Genderová rovnost ve výzkumu 23. 11. 2021

SEMINÁŘ JIŽ PROBĚHL

Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

Genderová rovnost je významným tématem evropských vědních politik, přičemž v posledních letech je kladen důraz také na to, aby byly brány v potaz možné genderové dimenze obsahu výzkumu, a to bez ohledu na jeho obor. Tyto snahy postupně pronikají i do národních politik, požadavků grantových agentur a opatření zaváděných vysokoškolskými a výzkumnými institucemi. Z jakých důvodů je genderu ve výzkumu tato významná pozornost věnována? Seminář se zaměří na vybrané problémy, na něž uvedené politiky a aktivity reagují – na specifika pracovních podmínek ve výzkumu a jejich genderové aspekty. Pozornost bude věnována také možným přínosům zohlednění genderové dimenze v obsahu výzkumu a základním postupům, jak zohlednění genderové dimenze dosáhnout.

TERMÍN:

  • 23. 11. v 10.00

PREZENTACE:

ZÁZNAM: