Building plan

See where to find literature for your field or learn about our services.

Library Map

 1. Floor
 2. Floor
 3. Floor

Earth Sciences

 • New books
 • New journals
 • Theses
 • Encyclopaedias, dictionaries
 • 550 Geology
 • 555 Geography
 • 558 Regional geography
 • 559 Serials, Statistics
 • 559 Maps and atlases
 • Large format maps
 • Geology and Geography journals
 • Study boxes

Maths

 • New books and journals
 • 51 Maths
 • Theses
 • Maths journals
 • Study boxes

Physics

 • New books and journals
 • 52 Astrophysics
 • 53 Physics
 • Theses
 • Physics journals

Anthropology

 • 572 Anthropology

General Collection

 • 0..41 General collection
 • 41..65 General collection

Circulation and Information desk Ground floor

Services offered:

 • circulation and information services
 • requested items, long-term and interlibrary loan documents pick-up
 • board games and other
 • payments
 • comb binding
 • team study rooms booking
 • external users registration
 • keys for study boxes
 • lost and found

The desk is attended throughout the opening times.

Information desk in the Earth Sciences study room

Services limited:

 • circulation and information services
 • documents on request
 • teachers’ textbooks
 • keys for study boxes

Earth Sciences desk is not attended. The service is at disposal upon ringing the bell.

Call Numbers

Search by call numbers. Category descriptions on the shelves are in Czech language only.

Select category

Category: General. Computer Science
Call Number: 0
Location: F2

0

Všeobecnosti

001

Všeobecná metodologie. Technické a vědecké postupy při studiu, výzkumu a diskusi. Vědecká analýza a syntéza

004

Počítačová věda. Výpočetní technika. Zpracování dat

005

Management. Řízení

006

Normalizace a normy

007

Činnost a organizace. Informace. Teorie komunikace a regulace všeobecně (kybernetika). "Technika lidské práce" (Human engineering)

01

Bibliografie. Katalogy

Do této skupiny se řadí dokumenty, které nesouvisejí s žádným z oborů PřF MU (Př. Geografická bibliografie se řadí do geografie. Bibliografie Karla Čapka se řadí do 01.)

02

Knihovnictví. Teorie knihovnictví

02(091)

Historie, biografie

030

Příruční literatura. Všeobecné encyklopedie. Naučné slovníky

070

Noviny. Tisk. Žurnalistika

Complete overview of call numbers (in Czech)

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info