Přehled doporučených zdrojů

Oboroví knihovníci pro vás připravili výběr klíčových zdrojů pro každý obor, který knihovní fond pokrývá.

Fyzika

Fyzika

Vybrané odkazy

V této sekci naleznete vybrané odkazy pro obor fyziky.

Matematika

Matematika

Vybrané odkazy

V této sekci naleznete vybrané odkazy pro obor matematiky.

Vědy o Zemi

Vědy o Zemi

Listoklady geologických map Vyhledávání map Geobibline Temap

Vybrané odkazy

V této sekci naleznete vybrané odkazy pro obor vědy o Zemi.

http://www.geobibline.cz/cs

GEOBIBLINE, nebo-li Geografická bibliografie ČR online (projekt MK ČR DC08P02OUK001), začala vznikat na základě vyhlášení programu Ministerstva kultury nazvaného „Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů“.

Nápad vytvořit geografickou bibliografickou databázi mapující oborovou tvorbu 20. a 21. století se zrodil na půdě Knihovny geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze již v roce 2007. V témže roce byli také osloveni potenciální partneři projektu. Institucionální základnu projektu pak tvoří instituce, které se přihlásily ke spolupráci: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně spolu s knihovnou Přírodovědecké fakulty MU.

Původním záměrem bylo vytvoření bibliografické databáze geografických bohemik 20. a 21. století. V souvislosti s prací na projektu TEMAP byl časový záběr rozšířen až k počátkům knihtisku (1450–) a k bibliografickým záznamům navíc začaly být připojovány plné texty či zdigitalizované mapy s možností zoomu.

Katalog Geografické bibliografie ČR online Geografická bibliografie ČR online česky Geografická bibliografie ČR online in English

http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/

TEMAP – Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví je projektem Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI – identifikační kód DF11P01OVV003. Poskytovatelem finančních prostředků je Ministerstvo kultury.

Příjemcem projektu je Moravská zemská knihovna v Brně, partnery v projektu jsou Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzityPřírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info