Dílčí knihovny

Podívejte se, kde najdete dokumenty, které nejsou uloženy v naší budově.

Dílčí knihovny nejsou součástí Ústřední knihovny, jejich knihovní fondy jsou dislokovány dle uvedených adres. Podléhají pravomoci příslušných vedoucích pracovišť Přírodovědecké fakulty. Ústřední knihovna vede dílčí knihovny metodicky v oblasti dodržování standardů knihovnické práce a zákona číslo 257/2001 Sb. (knihovnický zákon).

Dílčí knihovny

Mapovna

Otevírací doba mapovny je proměnlivá
PO-PÁ 7.30–11.30 12.15–14.00
     6.30–11.30 12.15–15.00

Děkanát

Irena Pakostová

adresa:
Kotlářská 2
611 37 Brno
telefon: 549 49 6360
e‑mail:

Ústav fyziky Země

RNDr. Zdeňka Sýkorová

adresa:
Tvrdého 12
602 00 Brno
telefon: 549 49 1492
e‑mail:

Botanická zahrada

Mgr. Magdaléna Chytrá

adresa:
Kotlářská 2
611 37 Brno
telefon: 549 49 4586
e‑mail:

Půjčovní doba: dle domluvy
Kompletní autorský katalog knihovních jednotek umístěných v botanické zahradě
Další katalogy najdete přímo na webu botanické zahrady

Metodická pomoc dílčím knihovnám

Zaměstnanci ÚK školí profesionální knihovníky dílčích knihoven ve standardech knihovnické činnosti, především v katalogizační činnosti, a kontrolují kvalitu jejich záznamů v elektronickém katalogu PřF.

Povinnosti dílčích knihoven jsou vyjádřeny v příloze Knihovního řádu.

Formuláře k činnosti dílčích knihoven:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info