Výuka

Nabízíme výběr kurzů a seminářů určených k rozvoji vašich informačních a digitálních dovedností.

Předměty

Naučíte se:

 • Vyhledávat odborné informace k vaší seminární či kvalifikační práci
 • Citovat použité zdroje správně a jednoduše
 • Pracovat s odbornými databázemi elektronických článků
 • Formátovat text podle typografických pravidel
 • Rozeznat kvalitní zdroje od nekvalitních a nerelevantních

Mgr. Jan Vokřál

ICT specialista

telefon: 549 49 7146
e‑mail:

Naučíte se:

 • Zpracovávat text, obraz, video a audio
 • Vysázet text a aplikovat typografická pravidla
 • Upravit fotografie
 • Zvládnou základy vektorové grafiky
 • Vytvořit poster, leták či výukový obrazový materiál
 • Prezentovat s profesionální prezentací
 • Používat kancelářské aplikace
 • Používat zdroje odpovídající autorskému zákonu
 • Natočit video a upravit v něm obraz, zvuk a dobře jej sestříhat

Ing. Dominik Alvaro Rada

Správce ICT – Oddělení informačních a komunikačních technologií

telefon: 549 49 6430
e‑mail: ,

Mgr. Vojtěch Velísek

PR a marketing

telefon: 549 49 8632
e‑mail:

Naučíte se:

 • Porozumět kódu základních webových formátů - HTML, CSS a základního javascriptu
 • Navrhnout a sestavit strukturu webové stránky
 • Základy interaktivní vektorové grafiky

Mgr. Marek Stehlík

Učitel a správce učebny multimédií

telefon: 549 49 7162
e‑mail:
Semináře pro doktorandy

V podzimním semestru organizujeme semináře a workshopy pro studenty doktorského studia. Cílem lekcí je poskytnout doktorandům informace, rady a znalosti týkající se jejich vědecké a výzkumné činnosti.

Semináře v podzimním semestru 2022 se konají hybridní formou. Odkaz na akci zašleme pár dní před konáním semináře.

Místnost: Kotlářská 2, Brno — Pav.12, přízemí — Nahravaci centrum, 1031

 • Kapacita místnosti je 20 osob
 • Online neomezeně

Pro registraci si rozklikněte název semináře.

Po skončení semináře tu najdete také materiály nebo nahraný záznam. 

Mgr. Vojtěch Velísek

PR a marketing

telefon: 549 49 8632
e‑mail:

Informační minimum pro doktorandy

Načítám mapu…

2022

How to: STAYS ABROAD for PhD students! Should I stay or should I go? (held in English) – 26. 10. 2022

Seminář již proběhl

 

Bc. Kristýna Bajgarová

A specially prepared seminar focusing on PhD stays abroad will be held on Wednesday, 26 October. You can expect complete know-how on how to apply for stays abroad, what the possibilities and scholarship options are, what documents are needed, when to start planning the stay, what to look out for, hints and tips on how to succeed in the scholarship selection procedures, where to find information and who to contact.

(In case of high interest, the event can be repeated.)

Termín: 26. 10. v 16.00 – 17.30

PhD Seminar Stays Abroad

Stream (dostupné pouze pro členy MUNI)

Data Management Planning – Theory and practice (held in English) – 2. 11. 2022

Seminář již proběhl

 

RNDr. Michal Růžička, Ph.D.


Data are the foundation of the current research. The proper management of data starts to be an essential skill for researchers. More and more research funding agencies insist on preparing and submitting a Data Management Plan (DMP) as part of the project proposal for funding. Having FAIR Data – data that is (F)indable, (A)ccessible, (I)nteroperable, and (R)eusable – is a more and more common requirement as well as verifiability and repeatability of the scientific findings and experiments, which depends heavily on the used data.

To be successful with your research, you should be aware of the lifecycle of your data: What data you are (re)using (including licensing allowing you to do so), what data you generate and how, where you store them, back them up, store them for the long term, how you persistently and uniquely identify them, process them, analyse them, where you publish and share them, who will pay for all these data handlings; what the data really is about, for what the data is suitable and for what it is not, who can reuse the data, what particular data supports your results, how to use them to repeat your experiments etc.

In this seminar, we will discuss research data management in general. Then, more specifically, what DMP could be – yet another bureaucratic document in the pile of sheets of the project proposal papers –, and what DMP you really want to be for you – a handy overview of data you work with.

DMP should be a living document helping you keep an overview of your data. Proper DMP tools can help you not only prepare and maintain up-to-date documentation for the project proposal / final report but also help you measure how your data is to the FAIR attributes. In the seminar, we will demonstrate the preparation of DMP with the DMP tool Data Stewardship Wizard.

Termín: 2. 11. v 16.00 – 17.30​

Data Management Planning

Stream (pouze pro členy MUNI)

Open Science – Current status and emerging trends (held in English) – 9. 11. 2022

Seminář již proběhl

 

Mgr. Ing. Jiří Marek


The seminar will present the current state of Open Science and its impact on the research environment, specifically on the scientific research activity itself. Participants will be introduced to the general principles of Open Science and to specific sub-areas that this concept includes. The seminar will also introduce support options for Masaryk University researchers in this area.

Termín: 9. 11. v 16.00 – 17.30

Open Science – Current status and emerging trends

Stream (pouze pro členy MUNI)

Co (ne)funguje při učení – 23. 11. 2022

Seminář již proběhl

 

Mgr. Zuzana Kročáková


Kdo při výuce víc mluví, ten se toho víc naučí.
Náročné úkoly studenty více motivují.
Schopnost soustředění narůstá s věkem.

Které z těchto principů opravdu platí? A jak vystavět výuku tak, aby maximálně podpořila učení studentů?

Na workshopu probereme některé z principů, které podle výzkumů podporují učení, a podíváme se i na mýty, které se o učení tradují. Praktickým výstupem pak budou tipy, jak těchto zákonitostí využít ve vlastní výuce, aby byl její dopad na učení se studentů zřetelný.

Tento seminář proběhne pouze prezenčně v Týmové studovně Fyzika v Ústřední knihovně PřF

Termín: 23. 11. v 16.00 – 17.30

Ph.D. grant landscape and beyond (held in English) – 30. 11. 2022

Seminář již proběhl

 

Mgr. Jakub Zeman
Grant agenda for Ph.D. students and how to get ready for the main opportunities beyond the Ph.D.

Your Ph.D. graduation is approaching, you start thinking about your professional future. What options are there for you? What are your career dreams and fears? And have you ever seen or written a grant application, or even implemented a grant? What do you need to know to be able to prepare a grant application? And (why) should you care, at all?

Individual grant opportunities for Ph.D. students are scarce. The nature of aspiring researchers’ involvement in the world of grant funding is different. They should actively seek opportunities to get engaged in grant activities of their mentors, or other senior researchers, both at the stage of grant proposal preparation and project implementation. Getting familiar with grant agenda should be an essential part of Ph.D. education, especially for those who want to pursue an academic career, but also for those aspiring to a career outside academia. So do you already have you grant proposal idea on your mind, or on paper? And do you know where and why you should apply?

Termín: 30. 11. v 16.00 – 17.30

Ph.D. grant landscape and beyond

Stream (pouze pro členy MUNI)

2021

Open access/Open science – 5. 10. 2021

Seminář již proběhl

 

Mgr. Ing. Jiří Marek


Seminář představí aktuální stav Open Science iniciativ u nás i ve světě. Zaměří se na popis praktického dopadu těchto iniciativ na kariéru mladých vědeckých pracovníků a představí oblasti podpory, které jsou dostupné na MU. Cílem semináře je vzbudit zájem o tento nový styl vědecké komunikace a předat účastníkům praktické rady do další vědecké kariéry.

Termín: 5. 10. v 10.00

Stream (dostupné pouze pro členy MUNI)

Kreativní a kritické myšlení nejen ve vědě – 7. 10. 2021

Seminář již proběhl

 

Mgr. Dagmar Chytková


Seminář je zaměřený na rozvoj technik kreativního a kritického myšlení, které je důležité v mnoha oblastech života, tedy i ve vědě. Cílem semináře není najít univerzální techniku pro vědu, ale rozvinout myšlení, které dopomůže na denní bázi přemýšlet kriticky i kreativně. Seminář také hravou formou nabídne několik metod, jejichž smyslem je poznat, jak rozvinuté toto myšlení máme.

Termín: 7. 10. v 10.00

Stream (pouze pro členy MUNI)

Data management plan (held in English) – 21. 10. 2021

Seminář již proběhl

 

RNDr. Michal Růžička, Ph.D.


Data are the foundation of the current research. The proper management of data starts to be the essential skill of researchers. More and more research funding agencies insist on preparing and submitting a Data Management Plan (DMP) as part of the project proposal for funding. Having FAIR Data – data that is (F)indable, (A)ccessible, (I)nteroperable, and (R)eusable – is a more and more common requirement as well as verifiability and repeatability of the scientific findings and experiments, which depends heavily on the used data.

To be successful with your research, you should be aware of the lifecycle of your data: What data you are (re)using (including licensing allowing you to do so), what data you generate and how, where you store them, back them up, store them for the long term, how you persistently and uniquely identify them, process them, analyse them, where you publish and share them, who will pay for all these data handlings; what the data really is about, for what the data is suitable and for what it is not, who can reuse the data, what particular data supports your results, how to use them to repeat your experiments etc.

In this seminar, we will discuss research data management in general. Then, more specifically, what DMP could be – yet another bureaucratic document in the pile of sheets of the project proposal papers –, and what DMP you really want to be for you – a handy overview of data you work with.

DMP should be a living document helping you keep an overview of your data. Proper DMP tools can help you not only prepare and maintain up-to-date documentation for the project proposal / final report but also help you measure how your data is to the FAIR attributes. In the seminar, we will demonstrate the preparation of DMP with the DMP tool DataStewardship Wizard.

Termín: 21. 10. v 10.00

Data management plan

Stream (pouze pro členy MUNI)

Duševní vlastnictví a jeho ochrana – 26. 10. 2021

Seminář již proběhl

 

Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D.


Co je to patent? A může nám k něčemu být, i když sami nechceme patentovat? Ano: databáze patentů jsou dostupné komukoliv bez omezení a bez poplatků. Patentová literatura pokrývá veškeré moderní technické poznání, je to zdroj inspirace, a především již známých řešení, abychom je nemuseli vynalézat znovu. Na semináři si o patentech a jejich využití pro náš výzkum povíme podrobněji a také se do několika patentových databází podíváme.

Termín: 26. 10. v 10.00

Duševní vlastnictví a jeho ochrana

Stream (pouze pro členy MUNI)

Elektronické informační zdroje na MU – 4. 11. 2021

Seminář již proběhl

 

Mgr. Jana Plotková

V semináři se stručně seznámíte s multioborovými i oborovými databázemi dostupnými na MU, s vyhledávacím rozhraním Muni Discovery a pokročilým vyhledáváním na Portálu elektronických informačních zdrojů (ezdroje.muni.cz). Ukážeme si, jak získat plný text článku či bibliografické informace o publikaci a trvalý odkaz. Představíme si i některé užitečné volně dostupné zdroje na internetu.

Termín: 4. 11. v 10.00

EIZ na MU

Vykazování publikační činnosti na PřF (RIV) – 9. 11. 2021

Seminář již proběhl

 

Mgr. Marie Šípková


V semináři se dozvíte: jakým způsobem jsou evidovány výsledky výzkumu a vývoje do IS MU na PřF, které výsledky jako autoři smíte vkládat do ISu sami, a které se vkládají centralizovaně, jaké náležitosti by jednotlivé typy publikací měly splňovat a které publikace odvádět do RIVu.

Termín: 9. 11. v 10.00

Vykazování publikační činnosti na PřF

Stream (pouze pro členy MUNI)

Hodnocení vědy a bibliometrie (v ČR a na MU) – databáze a analýza – 15. 11. 2021

Seminář již proběhl

 

Mgr. Michal Petr


Hodnocení vědy je celosvětově diskutovaným tématem, zejména s ohledem na společenskou odpovědnost vůči veřejným financím ve výzkumu, ale také v souvislosti s tlakem na publikační činnost. Mělo by být především strategickým nástrojem, v českém prostředí je nadto nedílně propojeno s financováním vědy. Cílem přednášky je přinést posluchačům představu o tom, s jakými formami hodnocení se ve své práci mohou potkat a co je pro ně jako jednotlivce v této oblasti důležité. Přestože se zaměříme především na národní kontext, zmíníme i příklady ze zahraničí a obecné principy dobré praxe. Nejdůležitějším produktem výzkumníka zůstává vědecká publikace, proto se dále zaměříme na význam bibliometrie jako podpůrného nástroje hodnocení.

Termín: 15. 11. v 10.00

Hodnocení vědy a bibliometrie

Stream (pouze pro členy MUNI)

Genderová rovnost ve výzkumu – 23. 11. 2021

Seminář již proběhl

 

Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.


Genderová rovnost je významným tématem evropských vědních politik, přičemž v posledních letech je kladen důraz také na to, aby byly brány v potaz možné genderové dimenze obsahu výzkumu, a to bez ohledu na jeho obor. Tyto snahy postupně pronikají i do národních politik, požadavků grantových agentur a opatření zaváděných vysokoškolskými a výzkumnými institucemi. Z jakých důvodů je genderu ve výzkumu tato významná pozornost věnována? Seminář se zaměří na vybrané problémy, na něž uvedené politiky a aktivity reagují – na specifika pracovních podmínek ve výzkumu a jejich genderové aspekty. Pozornost bude věnována také možným přínosům zohlednění genderové dimenze v obsahu výzkumu a základním postupům, jak zohlednění genderové dimenze dosáhnout.

Termín: 23. 11. v 10.00

Genderová rovnost ve výzkumu

Stream (pouze pro členy MUNI)

2020

Pokročilé rešeršní strategie – 13. 10. 2020

Seminář již proběhl

 

Marie Šípková / Dagmar Chytková


Účastníky seznámíme s procesem vyhledávání informací, typologií rešeršních strategií a praxí rešeršních postupů. V rychlosti si také zopakujeme, jaké elektronické informační zdroje pro různé obory poskytuje MU a jaké jsou obecné zásady při vyhledávání v EIZ.

Termín: 13. 10. (10.00 – 11.30)

Pokročilé rešeršní strategie

EIZ vs. Google – 15. 10. 2020

Seminář již proběhl

 

Marie Šípková / Dagmar Chytková


V rámci semináře se posluchači seznámí s rozdíly ve vyhledávání v elektronických informačních zdrojích a vyhledávání na Google (či Google Scholar), také s výhodami a nevýhodami zmíněných zdrojů.

Termín: 15. 10. (10.00 – 11.30)

EIZ vs Google

Kreativní a kritické myšlení ve vědě – 20. 10. 2020

Seminář již proběhl

 

Dagmar Chytková


Seminář je zaměřený na rozvoj technik kreativního a kritického myšlení, které je důležité v mnoha oblastech života, tedy i ve vědě. Cílem semináře není najít univerzální techniku pro vědu, ale rozvinout myšlení, které dopomůže na denní bázi přemýšlet kriticky i kreativně. Seminář také hravou formou nabídne několik metod, jejichž smyslem je poznat, jak rozvinuté toto myšlení máme.

Termín: 20. 10. (10.00 – 11.30)

Kreativní a kritické myšlení ve vědě

Stream (pouze pro členy MUNI)

Open access, repozitáře a creative commons – 27. 10. 2020

Seminář již proběhl

 

Jiří Marek


Seminář představí aktuální stav Open Access/Open Science iniciativ u nás i ve světě. Zaměří se na popis praktického dopadu těchto iniciativ na kariéru mladých vědeckých pracovníků. Cílem semináře je tak vzbudit zájem o tento stále ještě poměrně nový styl vědecké komunikace a předat účastníkům praktické rady do další vědecké kariéry.

Termín: 27. 10. (10.00 – 11.30)

Open Access/Open Science na MUNI

Stream (pouze pro členy MUNI)

Normy a patenty – 3. 11. 2020

Seminář již proběhl

 

Martina Machátová


Normy a patenty představují speciální druhy dokumentů, které odrážejí současný stav zejména technického vývoje. Plné texty patentových dokumentů jsou zpravidla přístupné veřejnosti zdarma. Udělené patenty i patentové přihlášky mohou být cenným zdrojem aktuálních informací a inspirací pro další vývoj a výzkum. V tomto tematickém bloku získáte nejprve základní informace o normách, patentech a užitných vzorech. Poté si ukážeme vyhledávání v některých volně přístupných databázích norem a patentů.

Termín: 3. 11. (10.00 – 11.30)

Normy a patenty

Vykazování publikační činnosti (RIV) – 5. 11. 2020

Seminář již proběhl

 

Marie Šípková


Seminář je zaměřený na vykazování publikační činnosti autorů PřF do IS MU. Posluchači se dozví o postupech souvisejících s evidencí vědecko-výzkumných výsledků, jaké náležitosti by jednotlivé typy publikací měly splňovat, které publikace odvádět do RIV, jaké chyby nejčastěji autoři při vykazování dělají aj.

Termín: 5. 11. (10.00 – 11.30)

Vykazování publikační činnost

Stream (pouze pro členy MUNI)

Citační databáze a citační analýza10. 11. 2020

Seminář již proběhl

 

Lenka Hrdličková


Seminář se zaměří na využití citačních databází Web of Science a Scopus. Podrobněji se budeme věnovat těmto třem tématům:

 1. Hodnocení časopisů v citačních databázích (Impakt faktor, Article Influence Score, Scimago Journal Rank, zařazení do kvartilů)
 2. Hodnocení autorů v citačních databázích, autorské profily, H-index
 3. Jednoznačné identifikátory autora (ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID)

Termín: 10. 11. (10.00 – 11.30)

Citační databáze a citační analýza

Stream (pouze pro členy MUNI)

Sociální sítě pro vědce – 18. 11. 2020

Seminář již proběhl

 

Ilona Trtíková


Cílem semináře je seznámit účastníky se sociálními sítěmi určenými pro vědce. Mezi nejznámější sítě patří Researchgate a Academia.edu, které se stávají cenným zdrojem informací, kde lze sledovat aktuální vědecké poznatky. V rámci semináře bude ukázáno, co vše sociální sítě nabízejí a jaké jsou možnosti publikování, prezentace vlastní práce.

Termín: 18. 11. (10.00 – 11.30)

Sociální sítě pro vědce

Stream (pouze pro členy MUNI)

Jak na kvalitní konferenční příspěvek – 24. 11. 2020

Seminář již proběhl

 

Michal Černý


Cílem semináře je nabídnout studentům základní zkušenosti a tipy, jak nachystat konferenční vystoupení - od práce s abstraktem a názvem příspěvku tak, aby zaujal a prošel schvalováním, až po samotnou přednášku. Projdeme cíle vystupování na konferenci, strukturu vystoupení, rady jak udělat slidy, na co si dát pozor i čemu se vyhnout. Seminář nenabízí jedinou, zaručeně správnou cestu, ale bude spíše diskusním rozcestníkem a burzou dobrých i špatných zkušeností.

Termín: 24. 11. (10.00 – 11.30)

Jak na kvalitní konferenční příspěvek

Stream (pouze pro členy MUNI)

Grafika konferenčního posteru – 26. 11. 2020

Seminář již proběhl

 

Dagmar Chytková


Seminář nabídne pohled na možnosti grafického vzhledu konferenčních posterů. Soustředit se bude na typografickou i grafickou stránku, rozebere příklady špatné praxe a nabídne tipy a zkušenosti, jak vytvořit snadno a rychle kvalitně zpracovaný poster pomocí různých nástrojů.

Termín: 26. 11. (10.00 – 11.30)

Vizuální podoba posteru

Stream (pouze pro členy MUNI)

Pedagogické minimum pro učící doktorandy – 1. 12. 2020

Seminář již proběhl

 

Pavlína Mazáčová


Doktorand má vedle svých studijních povinností obvykle na starost také výuku. Jak si připravit didakticky kvalitní hodinu? Které aspekty aktivního učení lze do výuky zařadit? Jak vybrat vhodné metody výuky i způsoby evaluace? Potřebuje výuka na univerzitě nějaká "pravidla hry"? Pokud vás tyto otázky zajímají a máte i další, na něž byste rádi získali odpovědi, přijďte na seminář, který povede dr. Pavlína Mazáčová z FF MUNI.

Termín: 1. 12. (10.00 – 11.30)

Pedagogické minimum pro učící doktorandy

Inspirace úspěšného lektora

Predátorské časopisy – 3. 12. 2020

Seminář již proběhl

 

Lukáš Plch


Na semináři se účastníci seznámí s kritérii pro hodnocení formální kvality odborných periodik. Vysvětlen bude důvod vzniku tzv. predátorských časopisů, jejich charakteristika a kritéria pro jejich určování. Rovněž bude účastníkům představena metodika hodnocení časopisů vytvořená Knihovnou univerzitního kampusu. Součástí semináře budou praktické ukázky.

Termín: 3. 12. (10.00 – 11.30)

Pochybné časopisy

Stream (pouze pro členy MUNI)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info