Vědecké publikování
RIV

Nabízíme podporu v otázkách vědeckého publikování.

Evidence publikací

Evidence publikací

Knihovna zajišťuje podporu při správě publikací Přírodovědecké fakulty MU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Koordinuje a zajišťuje sběr publikačních výsledků do národního Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

S žádostí o evidenci publikace či jiným dotazem se obracejte na uvedený kontakt. V případě žádosti o vložení publikace do IS přiložte do emailu odkaz na výsledek/PDF/DOI.

Při evidenci publikací se řídíme Směrnicí děkana 2/2020 - O evidenci, afiliaci a dedikaci výsledků vědeckovýzkumní činnosti na PřF MU a metodickými pravidly evidence (Metodika 17+). Souvisej��cí dokumenty jsou k dispozici na dokumentovém serveru RIV.

Přehled publikační činnosti PřF naleznete na webu fakulty.

Kontaktní osoba

Mgr. Marie Šípková, DiS.

Podpora vědy

telefon: 549 49 6668
e‑mail:
Autorské identifikátory

Autorské identifikátory 

Autorské identifikátory slouží k trvalé a jednoznačné identifikaci autorů. Usnadňují vyhledávání a identifikaci publikací spojených s autorem. Autorům umožňují okamžitý přístup k jejich publikační činnosti.

Knihovna poskytuje konzultace a pomoc při založení a nastavení identifikátorů autora (ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID) za účasti autora a nabízí podporu při zadávání identifikátorů do IS.

Vložení identifikátoru do IS

Co je ORCiD?

Pokyn MU k trvalým identifikátorům

Jak nastavit profil ORCiD?

Analýza publikační činnosti

Analýza publikační činnosti

Po domluvě zpracujeme analýzu publikační činnosti na úrovni pracovišť nebo jednotlivých osob PřF MU. Pracujeme s daty z Web of Science, Scopus, IS MU, IS VaVaI RIV, modulů RVVI (Modul 1 a Modul 2).

Kontaktní osoba

Mgr. Marie Šípková, DiS.

Podpora vědy

telefon: 549 49 6668
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info