Často kladené dotazy

Všeobecné informace

 

Jaká je provozní doba knihovny a studoven?

Pondělí - Čtvrtek 8.00-18.00
Pátek 8.00-15.00

Mohu se stát uživatelem knihovny, přestože nejsem studentem Přírodovědecké fakulty MU?

Naše knihovna umožňuje bezplatnou registraci pro studenty, vyučující a zaměstnance celé Masarykovy univerzity. Externí uživatel je povinen uhradit registrační poplatek 300 Kč na 1 rok (při dalším prodloužení registrace 200 Kč na 1 rok).

Kde a jak se mohu registrovat?

Aktivní studenti a zaměstnanci nemusí kvůli registraci navštěvovat knihovnu, stačí vyplnit souhlas s využíváním knihovních služeb na https://inet.muni.cz/app/knihovny/prihlaska​. Dále je nutné mít platný ISIC/kartu MU/kartu zaměstnance.

Registrace externích užívatelů probíhá u výpůjčního pultu v přízemí knihovny a je k ní potřeba předložit občanský průkaz. V případě absolventů i kartu absolventa.

Orientace v knihovně

 

Jaké obory jsou zastoupeny v knihovně?

Přízemí (1. NP) – relaxační zóna, kuchyňka, týmové studovny, šatna
1. patro (2. NP) – studovna matematiky a antropologie, fyziky a astrofyziky, všeobecnosti
2. patro (3. NP) – studovna věd o Zemi (geologie, geografie)

Obory chemie, biochemie a biologie jsou součástí Knihovny univerzitního kampusu v Bohunicích.

Zbývající fondy antropologie, botaniky a zoologie jsou dostupné v dílčích knihovnách Přírodovědecké fakulty MU.

Jakým způsobem jsou řazeny knihy na jednotlivých studovnách?

Knihy jsou na hřbetech opatřeny tzv. signaturou. Signatury na studovnách se skládají z číselného kódu (vyjadřujícího daný obor) a prvních čtyř písmen z příjmení autora, korporace nebo názvu knihy, např. 558.11-BRÁZ. Skladová signatura může mít podobu např. I-5400, K-286.
V souborném online katalogu MU najdete signaturu po vyhledání dokumentu kliknutím na výběr „Jednotky“ nebo „Všechny jednotky“.
Pro více informací si prohlédnete sekci návody pro vyhledávání.

Proč jsou hřbety knih označeny barevnými puntíky?

Knihy označené červeným 🔴 puntíkem jsou prezenční knihy – určené ke studiu ve studovně. Je možné si je půjčit ke konci provozní doby knihovny přes noc, v pátek přes víkend.
Knihy označené zeleným 🟢 puntíkem je možné půjčit na semestr (3 měsíce), a dále prodloužit.
Knihy neoznačené je možné půjčit na měsíc (30 dní), a dále prodloužit.

Výpůjčky

 

Jak dlouho mohu mít knihy půjčeny?

Měsíční – bez označení, standardní výpůjční doba 1 měsíc, možné prodloužit maximálně o další dva kalendářní měsíce
Semestrální – jsou na hřbetě označeny zeleným kolečkem, výpůjční doba na 3 měsíce, možné prodloužit o jeden další kalendářní měsíc
Týdenní – bez označení, výpůjční doba 1 týden, bez možnosti prodloužení
Prezenční – jsou na hřbetě označeny červeným kolečkem, možné si půjčit ke konci provozní doby knihovny přes noc, v pátek přes víkend
Dlouhodobé – určeny primárně pro vyučující, zaměstnance a doktorandy; na vyžádání přes tlačítko „Objednat výpůjčku“ po přihlášení v katalogu

Jak si mohu rezervovat knihu nebo jiný dokument?

Každý uživatel si může rezervovat knihy, které má momentálně vypůjčeny jiný uživatel. Je nutno se přihlásit do souborného katalogu MU; rezervovat knihu je možné v případě, že je v daném momentě půjčena. Více...

Jak si mohu objednat dokumenty ze skladu?

Knihy a časopisy ze skladu lze objednat prostřednictvím souborného katalogu MU. Pokud jste přihlášen, zobrazí se u knihy se sbírkou ÚK – sklad položka „požadavek“. Kliknete na požadavek, vyplníte jednoduchý formulář, kterým si knihu objednáte. Objednané knihy ze skladu pro Vás budou připraveny do 90 minut od objednání v přízemí na výpůjčním pultu.

Co se stane, pokud překročím výpůjční dobu dokumentu?

V případě překročení výpůjční doby dokumentu jste povinni uhradit pokutu. Pokuta za dokumenty, které si můžete půjčit na měsíc nebo semestr je 5,-Kč na den a dokument. Pokuta za prezenční dokumenty je 10,-Kč za hodinu a dokument.

Souborný katalog MU

 

Jak se přihlásit a vyhledávat v online souborném katalogu MU?

Všechny knihovny MU přispívají svými katalogizačními záznamy do souborného katalogu Aleph 500. Proto v něm najdete informace o všech fondech knihoven MU – nejen té naší.
Souborný online katalog naleznete na adrese: katalog.muni.cz.
Podrobnější informace o přihlášení, vyhledávání a rezervaci dokumentů, práci ve čtenářském kontu naleznete v sekci Půjčování, prodlužování, vracení .
Připravené pro vás máme také návody , jak postupovat při vyhledávání dokumentů v naší knihovně.
Případné tipy pro vyhledávání najdete také přímo na stránkách katalogu.

Co znamená „dlouhodobá výpůjčka“ v souborném katalogu MU?

Dlouhodobá výpůjčka je určena vyučujícím. V případě zájmu o tuto knihu kontaktujte knihovníka.​

MVS

 

Co to je MVS/MMVS?

MVS = meziknihovní výpůjční služba
MMVS = mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
Je to jedna ze základních služeb knihoven. Pokud nenajdete požadovaný dokument v Souborném katalogu MU ani v katalozích jiných brněnských knihoven, zajistíme ho pro Vás odjinud. Podmínkou je být registrovaným čtenářem knihovny.

Jak můžu meziknihovní službu objednat?

Nejlépe přes elektronický formulář, případně na e-mailu mvs@sci.muni.cz a také osobní návštěvou v knihovně. Je možné objednávat výpůjčky knih, kopie kapitol z knih nebo kopie článků z časopisů či příspěvků ze sborníků.

Jak dlouho trvá vyřízení a jak dokument obdržím?

Z České republiky cca do 14 dní, ze zahraničí cca měsíc.
O vyřízení požadavku jste informováni na Vašem e-mailu a dokument obdržíte způsobem, který jste si zvolili při objednávce. Místo pro osobní vyzvednutí je u výpůjčního pultu v přízemí ÚK.

Je meziknihovní služba placená?

Výpůjčka knihy z ČR zpravidla zdarma, ze zahraničí za 300 Kč.
Kopie z ČR cca 2 Kč/strana + poštovné.
Kopie ze zahraničí – článku z časopisu nebo příspěvku ze sborníku, kapitoly z knihy: 100–200 Kč dle rozsahu.
Platbu je možné uskutečnit v hotovosti nebo bezhotovostním přeúčtováním (pouze zaměstnanci).

Tisk v Ústřední knihovně

 

Jak tisknout v knihovně?

Musíte mít aktivovaný učet SUPO a nabitý kredit na své ISIC kartě (min. částka je 50 Kč). Pak se přihlásit do počítače přes UČO a sekundární heslo. Dokumenty k tisku posílejte na tiskárnu "PRINT MU". Přiložením ISICu k terminálu tiskárny se přihlásíte, vyberete dokument k tisku a ikonou "tiskárny" tisk aktivujete. K tisku je možné využít tiskárny v 1. nadzemním podlaží. Podrobněji o tisku v knihovně.

Kolik stojí tisk A4?

Černobílý tisk
A4 – 1,50 Kč A4 oboustranně – 2,80 Kč
A3 – 3,00 Kč A3 oboustranně – 5,80 Kč
Barevný tisk
A4 – 8,00 Kč A4 oboustranně – 15,80 Kč
A3 – 16,00 Kč A3 oboustranně – 31,80 Kč

Nejde mi tisknout. Co je špatně?

Nejčastější příčiny:

Pokud vám tiskárna hlásí "Neznámý uživatel, neplatná karta" tak nemáte aktivovaný účet SUPO nebo dostatečný kredit na ISICu (min. 50 Kč). Peníze si je možné dobít přes bankomat v přízemí.
Tisk posíláte na jinou tiskárnu než PRINT MU.
Velmi velkým dokumentům může trvat, než se zařadí do fronty. Zkuste chvíli počkat nebo zkontrolovat tiskovou frontu.

Jsem externista. Můžu tisknout?

Externisté mohou o tisk požádat knihovníka v přízemí u výpůjčního pultu. Ten jim tisk započítá na čtenářské konto. Zaplatit je možné v přízemí opět u výpůjčního pultu, kde se platí i pokuty z prodlení.

Na svém profilu nevidím žádné tiskárny jen tisk do PDF. S kým to řešit?

  1. Zkontrolujte, jestli nemáte přeplněný profil (disk K:)
  2. Restartujte PC
  3. Vyzkoušejte jiný PC
  4. Požádejte o pomoc nejbližšího knihovníka

Potřebuji zrušit tisk dokumentu.

Zrušit úlohu k tisku můžete přímo na displeji tiskárny. Označte úlohu a stiskněte ikonu "koše". Druhá možnost je přihlásit se do tiskové fronty přes https://print.ucn.muni.cz. Po zadání UČA a sekundárního hesla můžete požadovanou operaci zrušit.

Zapomněl jsem si kartu ISIC, jak mohu tisknout?

Pokud si zapomenete svůj ISIC, můžete tisknout po zadání PIN kódu. PIN vygenerujete na stránce https://print.ucn.muni.cz a platí 24 hodin.

EIZ

 

Co jsou elektronické zdroje (EIZ) Masarykovy univerzity?

EIZ jsou informační zdroje určené pro vědu, výzkum a vzdělávání na MU. Jedná se především o tzv. licencované zdroje – komerční informační zdroje, pro něž má MU uhrazen přístupový poplatek. Tyto zdroje jsou dostupné pouze zaměstnancům a studentům Masarykovy univerzity a slouží výhradně pro jejich akademickou potřebu. Přístup k licencovaným zdrojům je povolen z počítačů zapojených v počítačové síti MU nebo pomocí vzdáleného přístupu.

Do kterých EIZ mám přístup?

Úplný přehled všech EIZ dostupných na MU naleznete na Portále elektronických zdrojů MU. EIZ můžete procházet podle abecedy, tematického zařazení pod jednotlivé fakulty MU nebo dle oborů. Zvláštní nabídkou jsou Free-trials (zdroje, které má MU momentálně „zapůjčeny“ na vyzkoušení na určitou dobu – obvykle 2 až 3 měsíce).

Jak si mám nastavit vzdálený přístup, abych mohl/a s EIZ pracovat i mimo fakultu?

EIZ MU jsou dostupné pouze z univerzitní počítačové sítě MU. Pro přístup z počítačů nacházejících se mimo síť MU (např. z domova) mohou studenti a zaměstnanci univerzity momentálně využít tyto způsoby přístupu: VPN, EZ proxy, Shibboleth.

Návod a detailnější informace

Jak mám zjistit, jestli je konkrétní titul časopisu dostupný v elektronické podobě?

K vyhledání konkrétního titulu můžete využít Portál elektronických informačních zdrojů (A-to-Z), který je dostupný v rámci služby EBSCO Discovery Service. Více informací o možnostech vyhledávání naleznete na Portálu EIZ.

Co je to Discovery?

EBSCO Discovery Service (EDS) je tzv. discovery služba, která umožnuje rychlé prohledávání elektronických informačních zdrojů Masarykovy univerzity. Služba pracuje na principu prohledávání centrálního indexu, který je zaměřen na odborný obsah – indexují se metadata (včetně klíčových slov) i plné texty. Zahrnuta je produkce celé řady vydavatelů, součástí služby jsou i nástroje, které umožní k vyhledaným výsledkům zjistit dostupnost plného textu. Služba také prohledává Souborný katalog MU.

Co je to Full Text Finder?

Služba Full Text Finder umožňuje dohledat plné texty v elektronických zdrojích (zejména bibliografických databázích) dostupných na MU. V současnosti je tato služba dostupná v řadě databází i službě EBSCO Discovery.

Kam se mám obrátit, pokud potřebuji pomoci s EIZ?

Jakékoliv dotazy ohledně e-zdrojů můžete zasílat na eiz@sci.muni.cz, nebo kontaktní osobě uvedené v informacích o zdroji na Portálu EIZ.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info