Nákup a zajišťování informačních zdrojů

Instrukce pro nákup dokumentů

Časopisy

ÚK pro pracoviště PřF zajistí:

 • Zjištění existence titulu, dodavatele, cenovou nabídku
 • Předplatné na základě požadavků vedoucích pracovišť PřF
 • Evidenci a knihovnické zpracování do elektronického katalogu PřF
 • Předání na příslušné pracoviště po uplynutí doby vystavení v ÚK (14 dní)
 • Kontrolu dodávek, reklamační řízení
 • Otevření elektronické verze časopisu, zpřístupnění v seznamu periodik ÚK
 • Jednání o nákupu titulů pro výměnu či dar

Ve výjimečných případech dislokovaných pracovišť, která odebírají časopisy přímo, je nezbytně nutné, aby kompetentní pracovník předával čísla do Ústřední knihovny na zpracování.

Bez popisku

Objednávka předplatného periodického tisku

Závazný termín pro odevzdání objednávky zahraničních a tuzemských periodik pro rok 2024 je do 30. 9. 2023. Předem děkujeme za spolupráci a dodržení termínu.​

Pro objednání periodika kontaktujte emailem knihovnice nebo využijte webový nebo papírový formulář.
Webový formulář slouží pro objednání jedné položky. Pro objednání více periodik vyplňujte prosím webový formulář opakovaně (formulář se znovu načte po obnovení stránky, klávesa F5).

Bc. Naďa Trenčanská

Akvizice periodik, MVS

telefon: 549 49 7802
e‑mail:

Stáhnout formulář

Načítám...
Monografie

ÚK pro pracoviště PřF zajistí:

 • Zjištění existence titulu, vydavatele, cenovou nabídku
 • Nákup na základě objednávky oprávněných osob
 • Evidenci a knihovnické zpracování do elektronického katalogu PřF
 • Předání na příslušné pracoviště
 • Otevření elektronické formy dokumentu, zpřístupnění full-textu v katalogu ÚK
 • Jednání o nákupu titulů pro výměnu či dar

ÚK dále provádí:

 • Evidenci a zpracování obhájených kvalifikačních prací
 • Evidenci a zpracování publikací PřF (ediční činnost, sborníky)
 • Archivaci fakultní produkce
 • Evidenci a zpracování darů (po předchozí dohodě)
Bez popisku

Objednání monografie

Pro objednání monografie kontaktujte emailem knihovnice nebo využijte webový nebo papírový formulář.
Webový formulář slouží pro objednání jedné položky. Pro objednání více monografií vyplňujte prosím webový formulář opakovaně (formulář se znovu načte po obnovení stránky, klávesa F5).

Bc. Radmila Kouřilová

Oborová knihovnice – antropologie, geografie a geologie

telefon: 549 49 5270
e‑mail:

Bc. Jana Němcová, DiS.

Oborová knihovnice – matematika, fyzika a všeobecnosti

telefon: 549 49 4918
e‑mail:

Stáhnout formulář

Načítám...
Elektronické informační zdroje

ÚK pro pracoviště PřF a nositele grantů zajistí:

 • Zjištění existence zdroje, vydavatele, cenovou nabídku
 • Bezplatný zkušební přístup (nabídka vydavatele obvykle 30 dní)
 • Zjištění možností spolufinancování s dalšími subjekty
 • Nákup na základě objednávky oprávněných osob
 • Otevření elektronického přístupu, zaškolení práce s EIZ

Akvizici EIZ pro PřF koordinuje a schvaluje Knihovní rada PřF, v rámci MU Knihovnicko-informační centrum MU.

 

Bez popisku

Mgr. Jana Baluchová

Elektronické informační zdroje

telefon: 549 49 3444
e‑mail:
Výměna a dary

Výměna publikací

Fond periodik je obohacován mj. skrze službu výměny publikací. Partnerské instituce zasílají knihovně své publikace výměnou za periodika publikovaná na Přírodovědecké fakultě. Výměna funguje na základě domluvy a je poskytována bezplatně. Aktuálně Ústřední knihovna zasílá výměnou časopisy Archivum Mathematicum, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku a Ochrana přírody.

Mgr. Klára Urbánková

Objednávky, zástup vedení

telefon: 549 49 3008
e‑mail:

Darování publikací

Darování je možné po předchozí domluvě.

Jak darovat publikace


Pokud chcete knihovně darovat knihy, vždy nám nejprve napište na pujcovnauk@sci.muni.cz. Prosíme o zaslání seznamu nebo fotografie darovaných publikací, aby mohl oborový knihovník posoudit, zda se knihy hodí do našeho fondu, nebo je již nemáme.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info