Open Science

Nabízíme podporu při plnění podmínek otevřené vědy, aby byly vědecké výsledky přístupnější pro všechny.

Open Science

Open Science představuje model otevřené vědy a přístupu k publikacím (Open Access) a datům sdíleným podle FAIR principů. Open Access je forma vědecké komunikace, jejímž cílem je okamžitý, bezplatný, trvalý a neomezený online přístup k výsledkům financovaným z veřejných zdrojů. Jedná se o alternativní přístup ke klasickému modelu publikování, kdy je obsah dostupný pouze předplatitelům.

V listopadu 2022 byla vedením univerzity přijata Strategie Open Science MU 2022-2028, která má za cíl implementovat konkrétní plány pro podporu koncepce Open Science na MU pro stanovené období. Definuje deset strategických cílů zaměřených na oblast Open Access, FAIR Dat, ukládání publikací, dat a další. Univerzitě tak opět potvrdila svůj záměr podporovat a napomáhat otevřené vědě.

Open Science jako projektová podmínka

Vývoj univerzitní strategie je do značné míry ovlivněn politikami poskytovatelů financí a strategiemi na národní a mezinárodní úrovni. Projekty podpořené EU i jinými grantovými agenturami vyžadují nebo doporučují otevřenou praxi při bádání a šíření výsledků výzkumné činnosti.

Aktuality

Kontaktní osoby

V případě otázek a nejasností nás kontaktujte na email openscience@sci.muni.cz nebo můžete oslovit metodičky Open Science na Přírodovědecké fakultě.

Mgr. Marie Šípková, DiS.

Podpora vědy

telefon: 549 49 6668
e‑mail:

Mgr. Jana Nguyen Baluchová

Elektronické informační zdroje

telefon: 549 49 3444
e‑mail:

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se podmínek probíhajícího projektu nebo potřebujete pomoc s žádostmi o granty, administrativním a finančním řízením projektů či vyhledáváním grantových příležitostí, můžete se obrátit na Oddělení pro projektovou podporu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info