Návody pro vyhledávání

Pokud nevíte, jak se dostat k hledanému zdroji, pomůže vám námi připravený průvodce.

Vyhledávání ve fondu

Vyhledávání ve fondu

Fond v knihovně je řazený podle tzv. signatur neboli číselných nebo alfabetických kódů, jež slouží k tematickému roztřízení literatury. Způsob značení se liší podle toho, zda jde o knihu, časopis, mapu nebo jiný typ dokumentu.

Přehled signatur

Vyhledávání knih

Vyhledávání knih

K vyhledávaní knih v regálech slouží signatury, které jsou doplněné barvou oboru. Červený pruh v dolní části hřbetu knihy označuje fond fyziky, tmavě modrý matematiky, světle modrý antropologii, zelený geologii a geografiižlutý všeobecností. Nad pruhem se nachází číselný kód, který je pro fyziku 53, matematiku 51, antropologii 572, geologii a geografii 55 a všeobecnosti mají kódy různé. Následují první písmena příjmení autora nebo titulu. Knihy v regálech jsou řazeny nejprve podle číselných kódů a v jednotlivých kategoriích podle abecedy.

 

 

Jak najít knihu?
 1. Vyhledejte požadovaný titul v knihovním katalogu
 2. Zkontrolujte dostupnost knihy v knihovně Přírodovědecké fakulty
 3. Zaznamenejte si kód ze sloupce signatura
 4. Jděte do příslušné studovny
 5. Hledejte číselný kód na tabulkách na boku regálů
 6. Po nalezení správného regálu hledejte podle abecedy

Pozor! Pokud má kniha v katalogu poznámku „Vyžádejte u knihovníka“, obraťte se na knihovníka u pultu na studovně věd o Zemi.

Vyhledávání časopisů

Vyhledávání časopisů

Časopisy jsou v regálech řazené podle názvu abecedně v zadní části studoven fyziky, matematiky a věd o Zemi. Každý časopis má přirazený alfabetický kód složený z označení sbírky a prvních písmen názvu časopisu. Když kód začíná písmeny VZ je časopis dostupný na studovně věd o Zemi, obdobně písmenem M na studovně matematiky a F na studovně fyziky. V studovně antropologie jsou časopisy označené signaturou 572.6 a dále jsou řazené abecedně. Jednotlivá čísla časopisů jsou uspořádaná vzestupně.

Jak najít časopis?
 1. Vyhledejte požadovaný titul v knihovním katalogu
 2. Zkontrolujte dostupnost požadovaného čísla časopisu v knihovně Přírodovědecké fakulty
 3. V sloupci signatura zkontrolujte kód
 4. Jděte do příslušné studovny
 5. Hledejte název časopisu na tabulkách na boku regálů
 6. Po nalezení správného regálu hledejte podle abecedy a následně čísla časopisu
Vyhledávání vysokoškolských prací

Vyhledávání vysokoškolských prací

K vyhledávaní vysokoškolských prací v regálech slouží signatury ve formě alfabetického kódu, který je složený z písmena K, označení sbírky, roku vydání a prvních písmen příjmení autora kvalifikační práce. Když kód začíná písmeny K-VZ vysokoškolská práce je dostupná na studovně věd o Zemi, obdobně písmenem K-M na studovně matematiky a K-F na studovně fyziky. Vysokoškolské práce jsou řazené v přední části studoven, kde jsou uspořádaný chronologicky a následně abecedně.

Jak najít vysokoškolskou práci?
 1. Vyhledejte požadovanou práci v knihovním katalogu
 2. Zkontrolujte dostupnost práce v knihovně Přírodovědecké fakulty
 3. Zaznamenejte si kód ze sloupce signatura
 4. Jděte do příslušné studovny
 5. Hledejte číselný kód na prvním regálu v studovně
Vyhledávání map

Vyhledávání map

Hledejte v katalogu knihovny buď podle signatury, názvu či podle listokladu.
Mapy si můžete zapůjčit ve studovně Věd o Zemi (3.NP), některé je třeba objednat ze skladu.

Příklad:

Pokročilé vyhledávání v knihovním katalogu

Velkoformátové mapy

Orientujte se podle listokladu (listoklady od České geologické služby). Ty následně zadejte do katalogu knihovny a opište si signaturu.

 

mapa zkratka

 

měřítko

 

druh mapy

číslo listu

Signatura vzor

MP

-

25

-

GL

2241

 

Složené mapy

Mapy najdete v zadní části studovny Věd o Zemi (3.NP) v regálech u okna.
Orientujte se podle signatur geologických map (příklad signatury: 559.51-ZÁKL).

559.5

Geologické mapy a atlasy

Jednotky v katalogu

559.51

Geologické mapy ČR a SR

Jednotky v katalogu

559.52

Geologické mapy zahraničí

Jednotky v katalogu

Vyhledávání v e-zdrojích

Vyhledávání v e-zdrojích

Hledání podle oboru

K licencovaným e-zdrojům Masarykovy univerzity se dostanete přes Portál EIZ.

Studenti, akademici, zaměstnanci MU a uživatelé knihovny mají přístup k předplaceným e-zdrojům z budov MU, případně přes vzdálený přístup i odjinud (možnost vzdáleného přístupu však nemohou využít externí uživatelé).

Na Portálu EIZ můžete vyhledávat jednotlivé zdroje podle abecedy, fakult nebo oborů. Ne každá fakulta poskytuje přístup ke všem zdrojům. K jakým zdrojům se dostanete v rámci své fakulty zjistíte tříděním. Klikněte na hlavní stránce na Přehled zdrojů Zdroje podle fakult. Vyberte svoji fakultu a uvidíte seznam seřazený podle abecedy s krátkým popisem, co se v daném zdroji nachází. Pokud neznáte vhodné databáze přímo pro svůj obor, můžete hledat podle oboru.

Vyhledávání v databázích

Vyhledávání v databázích

Podrobnější návody pro nastavení vzdáleného přístupu a nápovědu pro vyhledávání naleznete přímo na Portálu EIZ.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info