Vědecké publikování

Nabízíme podporu v otázkách vědeckého publikování a otevřené vědy.

Evidence publikací

Evidence publikací

Knihovna zajišťuje podporu při správě publikací Přírodovědecké fakulty MU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Koordinuje a zajišťuje sběr publikačních výsledků do národního Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

S žádostí o evidenci publikace či jiným dotazem se obracejte na uvedený kontakt. V případě žádosti o vložení publikace do IS přiložte do emailu odkaz na výsledek/PDF/DOI.

Při evidenci publikací se řídíme Směrnicí děkana 2/2020 - O evidenci, afiliaci a dedikaci výsledků vědeckovýzkumní činnosti na PřF MU a metodickými pravidly evidence (Metodika 17+). Související dokumenty jsou k dispozici na dokumentovém serveru RIV.

Přehled publikační činnosti PřF naleznete na webu fakulty.

Mgr. Marie Šípková, DiS.

Podpora vědy

telefon: 549 49 6668
e‑mail:
Autorské identifikátory

Autorské identifikátory

Autorské identifikátory slouží k trvalé a jednoznačné identifikaci autorů. Usnadňují vyhledávání a identifikaci publikací. Autorům umožňují okamžitý přístup k jejich publikační činnosti.

Knihovna nabízí konzultace a pomoc s jejich založením a nastavením.

Vložení identifikátoru do IS

Návod k založení identifikátoru

Pokyn MU k trvalým identifikátorům

Open Science

Open Science

Open Science je způsob, jak dělat výzkum a otevřít přístup k výzkumným výsledkům i datům. Patří k základním podmínkám rozvoje současné vědy.

Open Access (OA), neboli otevřený přístup, je model publikování, který si klade za cíl zajistit okamžitý, trvalý, svobodný a bezplatný přístup k vědeckým publikacím vznikajícím u veřejně financovaného výzkumu všem bez rozdílu pomocí internetu. U výzkumných dat se řídí myšlenkou tzv. FAIR principů (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable).

V případě potřeby nás kontaktujte na email openscience@sci.muni.cz.

Mgr. Jana Baluchová

Elektronické informační zdroje

telefon: 549 49 3444
e‑mail:

Mgr. Marie Šípková, DiS.

Podpora vědy

telefon: 549 49 6668
e‑mail:

Open Science na MU Slevy u vydavatelů pro autory z MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info